Kruken, K. (2019). Nye namn på gammal grunn. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1623