Kruken, K. (2018). Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. NAMN OG NEMNE, 34. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1465