(1)
Mascetti, S. Namn På -Sete I Indre Sogn. Nokre Morfologiske Og Semantiske Vurderingar. NON 2022, 39.