(1)
Petrulevich, A. "Utländskt", "inhemskt" Och Ortnamnsanpassning. Finns Det Universella Anpassningsprinciper?. NON 2018, 34.