[1]
Mascetti, S. 2022. Namn på -sete i Indre Sogn. Nokre morfologiske og semantiske vurderingar. NAMN OG NEMNE. 39, (des. 2022).