Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21.-23. oktober 2015
PDF

Hvordan referere

Wikstrøm, S. (2019). Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21.-23. oktober 2015. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1634

Sammendrag

NORNAs 46. symposium med tema "Namn och identitet" ble holdt fra 21. til 23. oktober 2015 i Tammerfors. Rapporten fra dette symposiet foreligger i en 278 sider lang trykt utgave, og er dessuten tilgjengelig via internett (https://tampub.uta.fi/handle/10024/101708). Honnør til NORNA for å gi gratis elektronisk tilgang til rapporten, som med sitt brede nedslagsfelt tenkelig vil ha interesse langt utenfor navnemiljøet. Ønsket bak å velge temaet "navn og identitet" var å åpne for et bredt spekter av onomastiske undersøkelser, noe som har blitt oppfylt gjennom de 15 publiserte innleggene.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.