Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016
PDF

Hvordan referere

Sandnes, B. (2019). Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. NAMN OG NEMNE, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1633

Sammendrag

Namn som kjelder var temaet for den sekstende nordiske navneforskerkongressen på Jæren i 2016. 20 av de 33 foredragene er presentert i rapporten. Konferansetemaet er åpent og artiklene spenner vidt, og byr både på tradisjonelle studier og nye innfallsvinkler og metodevalg i NORNA-sammenheng. Redaktørene har valgt å sette opp bidragene i alfabetisk rekkefølge etter forfatter. Om man tar utgangspunkt i det tradisjonelle skillet mellom personnavn og stedsnavn er det god likevekt, med ni bidrag om personnavn og åtte om stedsnavn, i tillegg til to artikler om øvrige navnetyper. Større fokus på bruken av navn, individuell refleksjon rundt navn og kobling mellom navn og identitet går på tvers av de tradisjonelle hovedgruppene. Det ble også holdt en workshop i sosioonomastikk under kongressen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.