Redaksjon

Redaktør:

Ivar Berg, NTNU - Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (ivar.berg@ntnu.no)

Tor Erik Jenstad, Universitetet i Bergen / NTNU - Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (tor.jenstad@ntnu.no)

Redaksjonsråd:

Gulbrand Alhaug (UiT Norges arktiske universitet)
Vidar Haslum (Universitetet i Agder)
Þorsteinn G. Indriðason (Universitetet i Bergen)
Ole-Jørgen Johannessen (Universitetet i Bergen)
Klaus Johan Myrvoll (Universitetet i Stavanger)
Gudlaug Nedrelid (Universitetet i Agder)
Agnete Nesse (Universitetet i Bergen)
Tom Schmidt (Universitetet i Oslo)