1.
Garmann NG, Romøren ASH, Tkachenko E. Å involvere barnehagelærerstudenter i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 5. desember 2023];37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1991