1.
Tenfjord K, Hagen JE, Johansen H. Norsk andresprÄkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger. NOA [Internett]. 1. november 2019 [sitert 12. juni 2024];(1). Tilgjengelig pÄ: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1705