Arntzen, Ragnar, og Ali R. Ludvigsen. «Å lære å Lese På Et andrespråk Hvilken Betydning Har Muntlige andrespråksferdigheter for Tidlig Leseutvikling?». NOA - Norsk som andrespråk 30, no. 1 (mars 23, 2014). åpnet desember 2, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840.