Garmann, Nina Gram, Anna Sara Hexeberg Romøren, og Elena Tkachenko. «Å Involvere barnehagelærerstudenter I Forskning - Muligheter for flerspråklighetsforskningen». NOA - Norsk som andrespråk 37, no. 1-2 (oktober 28, 2021). åpnet desember 5, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1991.