Engen, Thor Ola, og Else Ryen. «Lærermangfold Og Flerkulturell opplæring». NOA - Norsk som andrespråk, no. 2 (november 1, 2019). åpnet april 20, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1711.