Opsahl, Toril, og Finn Aarsæther. «Interaksjonelle tilnærminger I andrespråksforskninga». NOA - Norsk som andrespråk 31, no. 1-2 (februar 19, 2016). åpnet juni 20, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1186.