Arntzen, Ragnar, og Ali R. Ludvigsen. «Å lære å Lese På Et andrespråk Hvilken Betydning Har Muntlige andrespråksferdigheter for Tidlig Leseutvikling?». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 30, nr. 1, mars 2014, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840.