Øverbekk, Marlene, og Irmelin Kjelaas. «En Studie Av Sju polskspråklige Elevers Erfaringer Med Innpass, Identitet Og Investering I norskspråklige Fellesskap». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 38, nr. 1, september 2022, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105.