Garmann, Nina Gram, mfl. «Å Involvere barnehagelærerstudenter I Forskning - Muligheter for flerspråklighetsforskningen». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 37, nr. 1-2, oktober 2021, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1991.