Kjelaas, Irmelin, og Rikke van Ommeren. «Legitimering Av flerspråklighet. En Kritisk Diskursanalyse Av Fire læreplaner I språk». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 35, nr. 1, august 2019, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1661.