Ryen, Else, og Hanne Gram Simonsen. «Tidlig flerspråklighet - Myter Og Realiteter». NOA - Norsk Som andrespråk, bd. 31, nr. 1-2, februar 2016, https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188.