[1]
N. G. Garmann, A. S. H. Romøren, og E. Tkachenko, «Å involvere barnehagelærerstudenter i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen», NOA, bd. 37, nr. 1-2, okt. 2021.