[1]
I. Kjelaas, «‘Trollet bodde i vann med fart i’ - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn», NOA, nr. 2, nov. 2019.