[1]
T. O. Engen og E. Ryen, «Lærermangfold og flerkulturell opplæring», NOA, nr. 2, nov. 2019.