[1]
J. Karlsen, H. Røe-Indregård, A. H. Wold, M. Lykkenborg, og B. Hagtvet, «Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn», NOA, bd. 34, nr. 1-2, nov. 2018.