Arntzen, R. og Ludvigsen, A. R. (2014) «Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?», NOA - Norsk som andrespråk, 30(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840 (åpnet: 18 april 2024).