Golden, A., Steien, G. B. og Tonne, I. (2021) «Narrativ metode i andrespråksforskning», NOA - Norsk som andrespråk, 37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1993 (åpnet: 20 juni 2024).