Garmann, N. G., Romøren, A. S. H. og Tkachenko, E. (2021) «Å involvere barnehagelærerstudenter i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen», NOA - Norsk som andrespråk, 37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1991 (åpnet: 5 desember 2023).