Palm, K., Ryen, E. og Sollid, H. (2019) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1702 (åpnet: 12 juni 2024).