Arntzen, R. og Karlsen, J. (2019) «Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder», NOA - Norsk som andrespråk, 35(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1662 (åpnet: 20 april 2024).