Kjelaas, I. og van Ommeren, R. (2019) «Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk», NOA - Norsk som andrespråk, 35(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1661 (åpnet: 27 februar 2024).