Alstad, G. T., Gujord, A.-K. H. og Opsahl, T. (2019) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 35(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1660 (åpnet: 23 juni 2024).