Jensen, B. U. og Steien, G. B. (2017) «Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk», NOA - Norsk som andrespråk, 33(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422 (åpnet: 14 juli 2024).