Berggreen, H. og Sørland, K. (2016) «Syntaktisk kompleksitet i et skriftlig innlærerspråkmateriale», NOA - Norsk som andrespråk, 32(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1311 (åpnet: 3 desember 2023).