Alstad, G. T. (2016) «Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet - en oversikt over forskning 1985-2015», NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1191 (åpnet: 22 juni 2024).