Arntzen, Ragnar, og Ali R. Ludvigsen. 2014. «Å lære å Lese På Et andrespråk Hvilken Betydning Har Muntlige andrespråksferdigheter for Tidlig Leseutvikling?». NOA - Norsk Som andrespråk 30 (1). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840.