Garmann, Nina Gram, Anna Sara Hexeberg Romøren, og Elena Tkachenko. 2021. «Å Involvere barnehagelærerstudenter I Forskning - Muligheter for flerspråklighetsforskningen». NOA - Norsk Som andrespråk 37 (1-2). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1991.