Arntzen, R., & Ludvigsen, A. R. (2014). Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/840