Engen, T. O., & Ryen, E. (2019). Lærermangfold og flerkulturell opplæring. NOA - Norsk Som andrespråk, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1711