Kjelaas, I., & van Ommeren, R. (2019). Legitimering av flerspråklighet. En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. NOA - Norsk Som andrespråk, 35(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1661