Jensen, B. U., & Steien, G. B. (2017). Intonasjonstrekk i flerspråklige taleres idiolekter i to post-S1-språk. NOA - Norsk Som andrespråk, 33(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1422