Alstad, G. T. (2016). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet - en oversikt over forskning 1985-2015. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1191