(1)
Arntzen, R.; Ludvigsen, A. R. Å lære å Lese På Et andrespråk Hvilken Betydning Har Muntlige andrespråksferdigheter for Tidlig Leseutvikling?. NOA 2014, 30.