(1)
Garmann, N. G.; Romøren, A. S. H.; Tkachenko, E. Å Involvere barnehagelærerstudenter I Forskning - Muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA 2021, 37.