(1)
Kjelaas, I. "Trollet Bodde I Vann Med Fart I" - Om Stimulering Av Ord- Og Begrepskompetanse Hos flerspråklige førskolebarn. NOA 2019.