(1)
Engen, T. O.; Ryen, E. Lærermangfold Og Flerkulturell opplæring. NOA 2019.