(1)
Berggreen, H.; Sørland, K. Syntaktisk Kompleksitet I Et Skriftlig innlærerspråkmateriale. NOA 2016, 32.