[1]
Arntzen, R. og Ludvigsen, A.R. 2014. Å lære å lese på et andrespråk Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling?. NOA - Norsk som andrespråk. 30, 1 (mar. 2014).