Møte mellom polsk og norsk i Norge
PDF

Hvordan referere

Golden, A., & Tenfjord, K. (2014). Møte mellom polsk og norsk i Norge. NOA - Norsk Som andrespråk, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/831

Sammendrag

Dette nummeret av NOA er viet forholdet mellom polsk og norsk i et innvandrings- og andrespråksperspektiv og vi - som deltakere og ledere av prosjektet ASKeladden - har fått muligheten til å være gjesteredaktører sammen med fil. dr. Piotr Gabacz som er blitt del av vårt polsk-norske nettverk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.