Forord
Omslag NOA 2 2022
PDF

Hvordan referere

Myklebust, R., Jensen, B. U., & Kulbrandstad, L. I. (2022). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, 38(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2163

Sammendrag

I dette nummeret har vi gleden av å presentere to artikler som begge handler om å være ny i den norske utdanningssektoren, men som likevel er svært ulike tematisk og metodisk. Den første artikkelen er en studie av tidligere nyankomne elevers erfaringer fra sin første tid i grunnskolen, mens den andre handler om intonasjon hos nybegynnerstudenter i norsk. I tillegg til de to artiklene finner leseren en omtale av det gjenopprettede Forskernettverket i norsk som andrespråk, FiNOA, ledet av Lise Iversen Kulbrandstad.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne