En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Polskspråklige elever
identitet
investering
diskurs
andrespråkslæring

Hvordan referere

Øverbekk, M., & Kjelaas, I. (2022). En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap. NOA - Norsk Som andrespråk, 38(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan sju polskspråklige grunnskoleelever erfarer det å være polsk og minoritetsspråklig i norsk skole. Med utgangs­punkt i en kvalitativ intervjuundersøkelse og ved hjelp av sosiokulturelle teorier om diskurs- og språklæring belyser artikkelen hva elevenes skoleerfaringer forteller om sammenhengen mellom innpass i norskspråklige diskursfellesskap, identitet og investering i norsklæring.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne