Andrespråksdeltakelse i bringesituasjonen i barnehagen - en utforskning av utvekslingsstrukturanalyse som analysemetode i interaksjonell andrespråksforskning
PDF

Emneord (Nøkkelord)

utvekslingsstrukturanalyse
samtaleanalyse
andrespråkssamtaler
mellompersonlig mening
trekk
ytringsfunksjon

Hvordan referere

Moskvil, M. E. (2021). Andrespråksdeltakelse i bringesituasjonen i barnehagen - en utforskning av utvekslingsstrukturanalyse som analysemetode i interaksjonell andrespråksforskning. NOA - Norsk Som andrespråk, 37(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1995

Sammendrag

Nasjonalt og internasjonalt uttrykkes behovet for forskning på barns og voksnes andrespråksdeltakelse i samtaler i ulike kontekster og sammenhenger. Målet med denne artikkelen er todelt. For det første ønsker jeg å bidra til å fremskaffe kunnskap om språklig og sosial samhanding i bringesituasjoner i barnehagen der barnet og foreldrene har norsk som andrespråk. Det andre målet med artikkelen er å presentere en analysemetode som er hensiktsmessig i analyse av samtaler i slike situasjoner. For å nå det første målet med artikkelen har jeg samlet inn videodata fra en norsk barnehage. Disse dataene muliggjør studier av faktisk språkbruk i bringesituasjonen. Analysemetoden som presenteres, anvendes og diskuteres, er Exchange structure analysis, som på norsk kan oversettes til utvekslingsstrukturanalyse. Teorigrunnlaget er Hallidays dialogmodell (Halliday & Matthiessen, 2014), og analysemetoden brukes til å beskrive forhandling av betydningsdannelse i samtaler (Meidell Sigsgaard, 2013). Analysemåtens hovedbidrag er at den er empirisk, og at den gir mulighet til å beskrive interaktiviteten i andrespråkssamtaler på mikronivå. Analysemetoden er ikke forbeholdt andrespråksforskning, men den kan bidra til en dypere forståelse for barns og voksnes andrespråksdeltakelse i hverdagssamtaler (jf. Eggins & Slade, 1997).

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Maria Elisabeth Moskvil